سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا محمدی نائینی – مدرس دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

روش اختلاف محدود برای تحلیل جریان نوسانی سینوسی و تابع ز مان سیال لزج تراکم ناپذیر حول یک استوانه ساکن با استفاده از تابع جریان و ورتیسیته بعنوان متغیرهای وابسته در این مقاله بکار رفته است . جریان نوسانی حول استوانه مدل مناسبی برای امواج آب دریا حول پایه اسکله ها و سکوهای دور از ساحل می باشد . محاسبات برای حالت و یک (Wake) متقارن انجام شده است محدوده عدد رینولدز از ١٠٠ تا ١٠٠٠ و عدد کلگانکارپنتر از ١ تا ٨ می باشند. نتایج ترسیم شده و به خوبی شکل جریان و نحوه تشکیل اشکال متنوع گردابه ها را مشخص کرده و یک بیان فیزیکی برای اشکال متنوع گردابه را نشان می دهد.