سال انتشار: ۱۳۶۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا مصلحی – شرکت برق منطقه ای خراسان
عباس شکاری – شرکت برق منطقه ای خراسان

چکیده:

هدف از تدوین این مقاله با توجه به حجم تجهیزات برقی مورد نیاز در سطح کشور که باید از خارج خریداری شود و اهمیت موضوع، ارائه روش ارزیابی پیمانکاران در مناقصه تجهیزات پست ها می باشد . با توجه به روش هایی که تاکنون اعمال می شد، اکثر امتیازات براساس مدارک تئوری پیمانکاران متمرکز بوده است و این روش باعث می شد اطلاعات تئوری ارائه شده پیمانکاران ازنظر درجه بندی با اختلاف کمی نزدیک یکدیگر قرار می گرفتند و نهایتاً پیمانکاری که تجهیزات چندان مرغوبی نداشت با اختلاف قیمت ناچیز می توانست برنده مناقصه شود . و در عمل مشخص می شد ضرر و زیانی که بعلت عملکرد نامطلوب تشکیلات و کیفیت پائین تجهیزات آن به کار فرما وارد می شود به مراتب بیش از اختلاف امتیاز پیمانکارانی است که تجهیزات مرغوب تر ارائه نموده بودند .
در این مقاله سعی شده روش نوینی جهت ارزیابی مناقصات ارائه گردد . که علاوه بر بررسی فنی اسناد و مدارک تئوری و مالی پیمانکاران سوابق بهره برداری تجهیزات استفاده شده و عملکرد تشکیلاتی پیمانکاران در طول اجرای پروژه های قبلی به روشی که توضیح داده خواهد شد در بررسی مناقصات منظور گردد .