سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمدرضا عاطفی – عضو هیات علمی دانشگاه و رئیس هیات عامل گروه مشاوره مدیریت ناب
مسعود نخستین – مهندسی صنایع – کارشناس مشاوره مدیریت ناب

چکیده:

برنامه ریزی استراتژیک در هر سازمان دارای کارکردهای مختلفی است که توجه به انها می تواند اثر بخشی عملکرد سازمان را در راستای تحقق استراتژی ها افزایش دهد. مشکل اصلی که سازمان ها امروزه با آن مواجه هستند، عدم توانایی انان در تعیین و اتخاذ استراتژی های مناسب نیست بلکه مشکلات انان در پیاده سازی موفق استراتژی ها و همچنین همسوسازی استراتژی های سازمان است. یکی از مهمترین کارکردهای که روش ارزیابی متوازن بر اساس آن تعریف شده است رفع بسیاری از موانع و مشکلاتی استکه بر سر راه پیاده سازی استراتژیک ها وجود دارد و همچنین ایجاد هم افزایی از طریق همسو ساختن استراتژی های سازمان است. در این مقاله سعی شده است تا ضمن معرفی روش ارزیابی متوازن،به انتقادهایی که درباره آن وجود دارد پرداخته و در انتها یک متدولوژی جهت بکارگیری موثر از این سیستم پر قدرت مدیریت استراتژیک ارائه کنیم.