سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن مودودی – دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت_ایمنی بازرسی فنی
محمد خسروی – دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت ایمنی و بازرسی فنی
محسن مجیدی حسینی ئی – دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت – حفاری

چکیده:

امروزه کاربرد موادپیزوالکتریک بسیاربیشترازپیش شده است باتوجه به خاصیت این موادمیتوان ازآنها درزمینه های مختلفی مانند زلزله نگاری میکروفون تلفن و همچنین بازرسی فنی استفاده نمود دراین مقاله به ارایه روشی پردخته ایم که درآن ازپیزوالکتریک جهت پیدا کردن محل نشتی گرفتگی و یا فرورفتگی سطح لوله استفاده میشود ازانجایی که بابوجود امدن هرکدام ازاین عیوب حرکت سیال و درنتیجه سرعت آن تغییر می کند نیرویی اصطکاک که برروی سطح پیزوالکتریک وارد میشود تغییر کرده که نتیجه آن تولید سیگنالی متفاوت با حالت اولیه است با بررسی این تغییرات درهرپیزوالکتریک میتوان محل عیب را شناسایی کرد