سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رسول قبادیان – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه
محمود شفاعی – استاد گروه سازه های آبی دانشکده مهندسی آب دانشگاه شهید چمران

چکیده:

به منظور معرفی یک روش ریاضی مناسب برای تکمیل قسمت انتهایی رابطه دبی-اشل اندازه گیری شده در ایستگاه هیدرومتری دهملا واقع بر روی رودخانه زهره یا ساخت رابطه دبی-اشل در ایستگاه مذکور از روشهای اینشتین-بارباروسا ،شن وایت، انگلوند و براونلی(که همگی مقاومت فرم بستر را به عنوان یک عامل مهم در مقابل جریان می دانند) استفاده گردید. پس از برداشت داده های مورد نیاز در این ایستگاه و محاسبه دبی و اشل متناظر با آن توسط روشهای ذکر شده، مقایسه های آماری مختلف بین اشل های محاسباتی و اشل های اندازه گیری شده متناظر انجام گردید. مقایسه های آماری نشان داد که روش انگلوند با دقت نسبتا بالاتری از سایر روشها منحنی دبی-اشل اندازه گیری شده را تخمین می زند.