سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدجواد کاظم زاده پارسی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شی
فرهنگ دانشمند – استادیار بخش مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
مهرداد فرید – استادیار بخش مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق از روش المان محدود شبکه ثابت برای حل مسائل سه بعدی ارتجاعی استفاده شده است . در این مقاله روش جدیدی برای محاسبه ماتریس سختی و اعمال شرایط مرزی ارائه شده است . در این روش برخلاف روش های مشابه از تکنیک همگن سازی برای مدل کردن المان های مرزی که از دو جنس متفاوت تشکیل شده اند استفاده نشده است . بلکه المان های مرزی به صورت المان هایی مرکب از دو جنس با مشخصات مکانیکی متفاوت در نظر گرفته شده و ماتریس سختی متناسب با آن محاسبهمی گردد . علاوه بر آن شرایط مرزی اساسی نیز با استفاده از تکنیک تابع جریمه اعمال شده است . روش ارائه شده در این مقاله به نام روش اصلاح شده المان محدود شبکه ثابت، معرفی می گردد . پس از معرفی روش و بیان اصلاحات انجام شده، چند مثال عددی برای بررسی کاربرد روش، حل شده و نتایج آنها با جواب های تحلیلی و یا جواب های حاصل از روش المان های محدود استاندارد مقایسه شده است .