مقاله روش اصلاح شده اندازه گيري عملکرد با استفاده از منطق فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات كمي در مديريت از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: روش اصلاح شده اندازه گيري عملکرد با استفاده از منطق فازي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم اندازه گيري عملکرد
مقاله منطق فازي
مقاله کارت امتيازي متوازن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي خاني البرز
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: معمارطلوعي داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جمع آوري اطلاعات عملکرد و استفاده مناسب از آن باعث رشد و بهبود عملکرد مي شود. کيفيت مديريت به کيفيت تصميم و درک سازماني وابسته است. کيفيت تصميم و درک سازماني وابسته به کيفيت اطلاعات است و کيفيت اطلاعات به کيفيت اندازه گيري و تناسب آن بستگي دارد. بنابراين اندازه گيري و دقت آن نقش کليدي در موفقيت سازمان دارد. سازمان بدون استفاده از يک سيستم اندازه گيري عملکرد که براساس استراتژي، عملکرد کليه اجزاي سازمان را لحظه به لحظه کنترل و نظارت کند نمي تواند اهداف استراتژيک خود را محقق کند. فرايند انتخاب بهترين روش اندازه گيري عملکرد با استفاده از نظرات خبرگان انجام شده است. جهت ارزيابي سيستم هاي اندازه گيري عملکرد از روش TOPSIS FUZZY استفاده شده است. جهت آزمون روابط علي پرسشنامه و براي پردازش آن نرم افزار SPSS بکار برده شده است. بهترين روش کارت امتيازي متوازن شناخته شد و نقص هاي آن در روش بهينه ارايه شده برطرف گرديد.