مقاله روش اندازه گيري پارامترهاي هموديناميك در زمان هيپوكسي و هيپركپني حاد حبابچه اي در ريه ايزوله تهويه و پرفيوز شده در خرگوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: روش اندازه گيري پارامترهاي هموديناميك در زمان هيپوكسي و هيپركپني حاد حبابچه اي در ريه ايزوله تهويه و پرفيوز شده در خرگوش
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريه ايزوله
مقاله مقاومت عروقي
مقاله هيپوكسي
مقاله هيپركپني
مقاله خرگوش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كتابچي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: شيدموسوي سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: ويزمن نوربت
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان غلامعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اختلالات حاد تنفسي مانند بيماري هاي انسدادي ريه و كاهش تهويه ريه ممكن است به صورت هيپوكسي و هيپركپني حبابچه اي بروز كرده كه اثرات متناقضي بر عروق ريوي دارد. هدف از مطالعه حاضر، راه اندازي مدل (setup) ريه ايزوله و پرفيوز شده و بررسي اثرات هيپوكسي و هيپركپني حبابچه اي روي مقاومت عروق ريه مي باشد.
روش ها: مطالعه بر روي ريه خرگوش سفيد نيوزلندي انجام شد. بعد از بيهوشي حيوان و تزريق هپارين جهت جلوگيري از تشكيل لخته، تراشه حيوان كانول گذاري شد. سپس قفسه سينه باز و شريان ريوي را كانول گذاري و ريه پرفيوز و تهويه شده به دقت از قفسه سينه خارج شد. ريه هاي سالم به صورت تصادفي به سه گروه ۷ تايي تقسيم گرديدند. هر ريه به مدت ۳۰ دقيقه با گاز نورموركسيك – نورموكپنيك، يا هيپوكسيك – نورموكپنيك و يا هيپوكسيك – هيپركپنيك تهويه شده و تغييرات مقاومت شريان ريوي در دقيقه و ماكزيمم مقاومت مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: تهويه ريه ايزوله با گاز هيپوكسيك – نورموكپنيك ابتدا مقاومت شريان ريه را به سرعت افزايش داده كه بعد از ۸ دقيقه به آهستگي شروع به كاهش كرد. بعد از ۱۲ دقيقه سير كاهشي معكوس شده و به تدريج تا پايان آزمايش افزايش پيدا كرد. در زمان تهويه ريه با گاز هيپوكسيك – هيپركپنيك ابتدا مقاومت عروقي به سرعت ۱۷٫۳±۲٫۴) درصد در دقيقه) در مقايسه با گروه هيپوكسيك – نورموكپنيك ۸٫۸۶±۱٫۶) درصد در دقيقه) افزايش يافته در حالي كه ماكزيمم افزايش هر دو گروه مشابه بود.
نتيجه گيري: در ريه ايزوله، تهويه و پرفيوز شده خرگوش، اثر هيپوكسي حاد حبابچه اي بر مقاومت عروق ريوي پيچيده است و تركيب هيپوكسي و هيپركپني به صورت گذرا مقاومت عروق ريه را بدون آنكه بر ماكزيمم آن اثر قابل ملاحظه اي داشته باشد زياد مي كند.