مقاله روش ايجاد تونل مزيوديستالي در دندان مولر دوم فک بالا – معرفي يک روش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۱۶۰ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: روش ايجاد تونل مزيوديستالي در دندان مولر دوم فک بالا – معرفي يک روش
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درگيري فورکا
مقاله مولر فک بالا
مقاله روش ايجاد تونل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موزه محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: خدامي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صفوي سيدداوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: درمان دندان هاي چند ريشه اي با ضايعات نواحي انشعاب ريشه ها (Furcation Involvement) يکي از معضلات پريودنتيکس محسوب مي گردد. هدف از اين مقاله، ارزيابي نتيجه درمان، توسط روش ايجاد تونل مزيوديستالي در دندان مولر دوم فک بالا بود.
گزارش مورد: مورد مردي بود
۵۲ ساله و سفيد پوست که از سلامت عمومي خوبي برخوردار بود. بعد از انجام فلپ موکوپريوستال (Full Thickness Flap) در قسمت چپ فک بالا، ناحيه فورکاي دندان مولار دوم که به ميزان ۴ ميلي متر تحليل افقي نشان مي داد. توسط فرز گرد شماره دو (Round Bur #2) و سوهان استخوان (Bone file) گشاد گرديد. اين عمل تا حدي ادامه يافت که فضاي کافي براي کاربرد برس بين دنداني (Proxobrush = Interdental Brush) جهت انجام بهداشت دهان و کنترل پلاک ميکروبي حاصل گرديد. درمان پروتز چهار ماه بعد از درمان پريودنتال شروع شد.
يافته ها: بعد از سه سال، ارزيابي ها نشان داد که هنوز عملکرد دندان مطلوب بوده، بيمار از آن استفاده مي نمايد.
نتيجه گيري: درمان مورد استفاده در تحقيق حاضر براي هر بيمار يا هر دنداني به طور معمول قابل اجرا نيست، بلکه جهت تصميم به انجام چنين درماني شرايطي لازم است که بايد مهيا گردد.