سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کاظم هجران فر – استادیار، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
محمدهادی اعظم پور – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق، شبیه سازی عددی جریان غیر دائم تراکم پذیر سه بعدی حول بال نوسانی توسط حل ضمنی روش بالادست روی یک شبکه بی سازمان متحرک انعطاف پذیر صورت گرفته است. روش فنر خطی بهبودیافته به منظور حرکت انعطاف پذیر شبکه عددی سه بعدی مورداستفاده قرار گرفته است. فرم اویلری- لاگرانژی معادلات اویلر سه بعدی با استفاده از روش عددی بالادست مؤثر +AUSM گسسته سازی شده و برای انتگرال گیری در زمان و در نتیجه کاهش زمان حل، از یک روش ضمنی دو زمانه مؤثر با دقت مرتبه دو استفاده شده است. معادلات ضمنی حاصل در زمان مجازی تا رسیدن به همگرایی مورد نظر به صورت تکراری حل می شوند. به منظور بررسی صحت نرم افزار سه بعدی توسعه داده- شده، نتایج حل دائم و غیردائم برای مسائل نمونه با نتایج تجربی و عددی مقایسه شده است.