سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اصغر صدقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
علی سلطانی والا – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز ، پژوهشکده فیزیک کاربردی وستاره شناسی دان
منوچهر کلافی – پژوهشکده فیزیک کاربردی وستاره شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

با استفاده از روش بسط موج تخت تغییر یافته، ساختار باند فوتونی امواج الکترومغناطیسی در یک ساختار مربعی با میله هایی ازجنس فلز و سطح مقطع دایروی محاسبه شده است. همچنین مقایسه ای بین ساختار باند فوتونی دو نوع بلور فوتونی که در یکی از آنها میله ها از جنس GaAs دی الکتریک (ثابت دی الکتریک مستقل از فرکانس) بوده و در دیگری از جنس GaAs نیمه هادی (ثابت دی الکتریک وابسته به فرکانس) می باشد، صورت گرفته است. این ساختارها در ناحیه مادون قرمز باند ممنوعه فرکانسی از خود نشان می دهند.