سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامرضا ناصح – وزارت نیرو

چکیده:

در مقاله ظرفیتهای متعارف معمول در صنایع دیماند مورد نیاز واحدهای صنعتی تولیدی فرض و هزینه های سرمایه گذاری ثابت و هزینه های جاری و قیمت تمام شده واحد انرژی از دو طریقه نصب نیروگاه دیزلی و با استفاده از شبکه های عمومی مورد مطالعه، محاسبه و مقایسه قرار گرفته و منتج به نتایج جالب توجه و توصیه های مفید و منطقی بصاحبان صنایع و وزارت نیرو در ارتباط با نحوه واگذاری انشعاب و بهای دیماند و انرژی صنعتی گردیده است .