مقاله روش بيهوشي و گلودرد بعد از رينوپلاستي الكتيو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از صفحه ۵ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: روش بيهوشي و گلودرد بعد از رينوپلاستي الكتيو
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلودرد
مقاله شيوع
مقاله بيهوشي عمومي
مقاله آرام بخشي در شرايط آگاهي بيمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الياسي هدايت اله
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي نسب سيدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: هاشميان سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رامبد مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گلودرد يك شكايت شايع بعد از عمل است. در مورد شيوع گلودرد بعد از آرام بخشي در شرايط آگاهي بيمار مطالعه اي منتشر نشده است. در اين مطالعه ما قصد داشتيم شيوع گلودرد بعد از رينوپلاستي را به دنبال بيهوشي عمومي و آرام بخشي تعيين كنيم.
مواد و روش ها: ما گلودرد را در ريكاوري و فواصل ۴، ۱۲ و ۲۴ ساعت بعد از جراحي با استفاده از مقياس عددي سنجش درد در افراد مونث بالاي ۱۸ سال كه تحت عمل رينوپلاستي الكتيو با بيهوشي عمومي يا آرام بخشي در شرايط آگاهي بيمار قرار گرفتند در يك مطالعه هم گروهي پروگنوستيك بررسي كرديم. همچنين سن، طول عمل و تهوع و استفراغ بعد از عمل ثبت شدند. بيماران با سابقه گلودرد قبل از جراحي، مصرف سيگار، تروما يا جراحي سر و گردن، بيماري شناخته شده قلبي، تنفسي يا راه هوايي گوارشي يا اندوكرين و هر سابقه اي از آلرژي به عوامل آرام بخش يا هوشبر وارد مطالعه نشدند. بيماران با مالامپاتي درجه ۳ و ۴ و لارنگواسپاسم طي بيهوشي كنار گذاشته شدند. مدل هاي رگرسيون لجستيك براي پيشگيري گلودرد به كار رفتند.
نتايج: شيوع گلودرد بعد از آرام بخشي در شرايط آگاهي بيمار و بيهوشي عمومي در ريكاوري، ساعت هاي ۴، ۱۲، ۲۴ بعد از رينوپلاستي به ترتيب عبارت بودند از %۴۰٫۶ در مقابل (p=0.78)%42.6، %۲۸٫۷ در مقابل (p=0.14)%38.6، %۲۶٫۷ در مقابل (p=0.37)%14.9 و %۱۱٫۹ در مقابل (p=12)%19.8. نسبت هاي شانس براي بروز گلودرد از نظر آماري براي تهوع و استفراغ در ريكاوري به شرح زير بود:
(OR=11، I=5.1-22.3) %95، p<0.0001)؛ و براي نوع بيهوشي در ۱۲ ساعت بعد از عمل عبارت بود از: (OR=2.1، CI=1.04-4.23، ۰٫۹۵، p=0.04) بارز بودند.
بحث: شيوع گلودرد در ساعت ۱۲ بعد از رينوپلاستي در آرام بخشي در شرايط آگاهي بيمار سبتا بيشتر از بيهوشي عمومي بود هر چند در ريكاوري، در ساعت هاي ۴ و ۲۴ بعد از آن تفاوتي نداشت.