مقاله روش تبديل موجک پيوسته و اسپکتروفتومتري مشتقي جهت آناليز همزمان تئوفيلين و گايافنزين، در فرمول بندي دارويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش هاي كاربردي در شيمي (پژوهش هاي شيمي كاربردي) از صفحه ۱۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: روش تبديل موجک پيوسته و اسپکتروفتومتري مشتقي جهت آناليز همزمان تئوفيلين و گايافنزين، در فرمول بندي دارويي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تئوفيلين
مقاله گايافنزين
مقاله موجک
مقاله موجک پيوسته
مقاله اسپکتروفتومتري مشتقي
مقاله آناليز همزمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علاالديني انسيه
جناب آقای / سرکار خانم: جوانبخت مهران
جناب آقای / سرکار خانم: ساربان منيره
جناب آقای / سرکار خانم: مرندي پري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شربت تئوفيلين-جي ترکيب شده از تئوفيلين و گايافنزين، از رايج ترين دارو ها براي درمان و کنترل بيماري آسم است. در اين پروژه، از تبديل موجک پيوسته جهت آناليز همزمان تئوفيلين و گايافنزين، که داراي همپوشاني طيفي گسترده اي هستند، در شربت تئوفيلين-جي استفاده شده و با روش اسپکتروفتومتري مشتقي مرتبه اول مقايسه شده است. در روش تبديل موجک، ابتدا خانواده هاي موجک متفاوت و مقياس هاي متفاوت جهت به دست آوردن دقت و درستي بيشتر در نتيجه ها، بررسي و ciof5) ciof5 از خانواده (Coiflet wavelet family با پارامتر مقياس ۳۰۰ انتخاب شد. منحني هاي کاليبره کردن با اندازه گيري شدت سيگنال هاي تبديل موجک در نقاط گره صفر (zero crossing point) رسم گرديد. در تمام موارد انحراف استاندارد نسبي کمتر از ۰٫۹۵ درصد به دست آمد و ميانگين بازيابي براي تئوفيلين و گايافنزين به ترتيب ۹۹٫۹۰ درصد و ۱۰۱٫۲ درصد در روش تبديل موجک و ۹۶ و ۹۸ درصد در روش اسپکتروفتومتري مشتقي است. هر دو روش با بررسي تکرار پذيري و صحت و خطي بودن معتبر سازي شدند. دو روش کم هزينه، داراي درصد خطاي پايين و سرعت بالايي هستند که به عنوان يک وسيله قدرتمند، با درستي و حساسيت بالا مي توانند جهت آناليزهاي روزمره در آزمايشگاه هاي کنترل کيفي مورد استفاده قرار بگيرند.