سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی مجذوب قدیری – دانشکده برق دانشگاه علم وصنعت
حامد خدادادی – دانشکده برق دانشگاه علم وصنعت
رضا محمدی چبنلو – دانشکده برق دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

در هنگام تغییرات ناگهانی در شبکه قدرتکه بیشتر ناشی از وقوع خطا می باشد، یک موج dc میرا شونده در شکل موج جریان ایجاد می گرددکه در محاسبت فازور مخصوصأ برای مقاصد حفاظتی ایجاد خطای محاسباتی می نماید . در این مقاله یک روش با استفاده از تبدیل فوریه گسسته( DFT) برای حذف اثر مؤلفه DC میرا شونده می باشد،EMTP برایهمه نوع سیستم های قدرت وتحت هر شرایط خطا مناسب است. کاربرد روش ارایه شده در طراحی رله دیستانس بررسی و عملکرد آن در مقایسه با روش های دیگر ارزیابی شده است .برای این منظور شبیه سازی یک خط نمونه با استفاده از نرم افزار تحلیل حالت گذرای الکترومغناطیسی )انجام شده ونمونه های دریافت شده توسط نرم افزاری که بر اساس الگوریتم ارایه شده تهیه شده است، تحلیل و نتایج شبیه سازی ارایه شده است.