سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی ثقفی نیا – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی معلم –
سعید صدری – دانشگاه شهرکرد
بهزاد میرزائیان – دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در این مقاله با استفاده از تبدیل موجک تطبیقی سعی شده که عیب شکستگی میله های روتور موتورالقائی نوع قفس سنجابی بصورت دقیق و زمان واقعی شناسائی شود .عیبهای موتورکه شامل شکستگی میله های روتور، فرسودگی یاتاقان , عدم تقارن گرد ش موتور و غیره می باشد، بصورت امواجی با فرکانسهای مختلف در سیگنال جریان استاتور خودنمائی می کند . برای تشخیص شکستگی میله های روتور ابتدا روی سیگنال جریان استاتور که از شبیه سازی موتور با تابع سیم پیچی بدست آمده است در شرایط بار و خرابیهای مختلف با استفاده از تبدیل موجک، پردازش صورت می گیرد و فرکانسهای موجود در این سیگنال و دامنه آنها مشخص می شود با اطلاعات بدست آمده در این مرحله یک سیستم خبره فازی آموزش داده می شود . نهایتًا پس از آموزش دادن سیستم خبره با داشتن تبدیل موجک سیگنال جریان موتورها درحال کار، می تو ان میزان خرابی روتور این موتورها را توسط سیستم فازی تشخیص داد.