مقاله روش تحليلي محاسبه نشت از كانال نيمه بيضي به روش نگاشت كانفرمال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۲۲ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: روش تحليلي محاسبه نشت از كانال نيمه بيضي به روش نگاشت كانفرمال
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشت
مقاله نگاشت كانفرمال
مقاله روش معكوس
مقاله لايه زهكش
مقاله منحني سطح آزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجتهدي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: فغفورمغربي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، راه حل تحليلي براي محاسبه نشت حالت پايدار محصور نشده از يک كانال منحني شكل با مقطع نيمه بيضي ارائه شده است. راه حل تحليلي محاسبه نشت از كانال هاي منحني شكل به دليل مشكل بودن نگاشت كانفرمال پروفيل سطح مقطع اين گونه كانال ها عموميت نيافته است. در كار حاضر از هدوگراف سرعت و تبديل شوارتز-كريستوفل استفاده شده است. در بدست آوردن نگاشت پروفيل سطح مقطع كانال از روشي به نام روش معكوس استفاده مي شود كه در آن مرز پروفيل سطح مقطع واقعي كانال در امتداد يک دايره در صفحه هدوگراف سرعت نگاشت مي شود. محاسبات در حالت نشت پايدار از كانال نيمه بيضي كه در زير آن يک لايه زهكش در عمق محدود در زير بستر كانال قرار گرفته است، انجام مي شود. از اين روش مي توان مقدار نشت، با فرض قرارگيري لايه زهكش در عمق بي نهايت را نيز بدست آورد. از راه حل ارایه شده ميزان دبي نشت، معادلات پارامتريک براي نشان دادن مكان هندسي منحني سطح آزاد و مقدار عرض نشت در لايه زهكش را مي توان بدست آورد. همچنين مي توان گفت كه دقت روش معكوس در مقايسه با روش هاي تحليلي ساير محققين نظير كازني قابل قبول بوده و محدوديت آن يعني غير عملي بودن شكل مقطع كانال با نسبت هاي كوچک عرض سطح آب به عمق را نخواهد داشت.