مقاله روش تحليل کارايي چند جهتي: مطالعه موردي بررسي عملکرد نظام بانکي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: روش تحليل کارايي چند جهتي: مطالعه موردي بررسي عملکرد نظام بانکي ايران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بانک
مقاله کارايي فني
مقاله شاخص فارل
مقاله شاخص بهبود بالقوه
مقاله روش تحليل پوششي داده ها و روش تحليل چند جهتي کارايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كردبچه حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به تازگي اسمايلد و همکاران (۲۰۰۳)، روش جديد ناپارامتري مرزي تحليل ‏چند جهتي کارايي را براي محاسبه کارايي بنگاه ها معرفي کردند که مزاياي زيادي نسبت به روش رايج تحليل پوششي داده ها (DEA) دارد. اين روش ضمن آن که تخمين دقيقي از ناکارايي بنگاه ها ارایه مي کند، به دليل فراهم کردن امکان محاسبه مجزاي ناکارايي نهاده هاي توليدي، افق جديدي را در تحليل ناکارايي واحدهاي اقتصادي و محاسبه هزينه ناکارايي هر نهاده باز مي کند. اين مقاله قصد دارد با کاربرد اين روش براي يک حوزه جديد شواهد کاربردي تازه اي براي روش مذکور فراهم کند. افزون بر اين، آزمون اين روش در کنار مقايسه آن با روش DEA براي داده هاي بانکي کشور ضمن معرفي اين روش و مزاياي کاربرد آن به جامعه علمي کشور، ارزيابي جديدي از کارايي صنعت بانکي کشور ارایه خواهد کرد.
يافته هاي اين مقاله نتايج مطالعه هالود (۲۰۰۴) را تاييد مي کتد که روش DEA تخميني بيش از حد يا کم تر از حد براي مازاد نهاده ها ارایه مي کند. به علاوه، محاسبه مجزاي ناکارايي نهاده ها براي بانک ها اطلاعات ارزشمندي را از نقطه نظر مديريتي و سياست گذاري عرضه مي دارد. يکي از يافته هاي ارزشمند اين مطالعه اين است که به طور کلي در نظام بانکي ايران نيروي کار بالاترين سهم از هزينه هاي مازاد را به خود اختصاص مي دهد. از اين رو در مسير بهبود عملکرد نظام بانکي، کاهش نسبي نيروي کار بايد از بالاترين اولويت برخوردار باشد.