سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اشکان جهانبانی – دانشگاه صنعت نفت ( دانشکده نفت تهران ) ، دانشگاه کالگری کانادا
سیدهشام حمیدفرحانی – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، معاونت فنی ( مهندسی نفت ) ، اداره ارزیابی م
سیدرضا شادی زاده – دانشگاه صنعت نفت ( دانشکده نفت آبادان )

چکیده:

آگاهی از رابطه عملکرد جریانی چاه (IPR) در ارزیابی عملکرد و بهینه سازی تولید اهمیت بسزایی دار د. تا کنون روابط تجربی بسیاری جهت پیش بینی عملکرد چاههای نفتی تحت شرا یط جریان دو فازی پیشنهاد شده است. اما این گونه روابط کاملا تجربی هستند و کاربرد آنها محدود است. در این مقاله سعی شده است یک روش تحلیلی جدید جهت تعیین نمودار IPR زیر فشار حباب در مخازن شکافدار طبیعی ارائه گردد که نیاز به انجام آزمایش تولید با دبی های مختلف (M ulti Rate Test) را برطرف می ساز د. این روش از نتایج چاه آزم ا یی به همراه اطلاعات فشار -حجم – دما (PVT) و مقادیر تراوا ی ی نسبی بهره می گیر د. اطلاعات یک چاه نفتی در یک مخزن شکافدار به کمک این روش مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله با روابط تجربی موجود مقایسه گر دیده است. نتایج نشان می دهند که روش جدید با دقت بیشتری نسبت به روشهای پیشین قادر به تعیین عملکرد چاه است.