سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی کجباف – کارشناس هوانوردی، گرایش مراقبت پرواز، دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری
محمد عرب عامری – کارشناس هوانوردی، گرایش مراقبت پرواز، دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری

چکیده:

انتخاب روشی برای ارزیابی ا یمنی سامان ة ATM به نحو ی که در آن علاوه بر شناسایی خطرات احتمالی، روش های کاهش خطرات و نیز راهکارهای رویارویی با آنها مورد توجه قرار گیرد، امری ضروری است . در این مقاله چگونگی تحلیل سطح ایمنی سامانة ATM و طبقه بندی خطرات احتمالی آن بررسی شده است