سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن گرامی –
یحیی شربتی ناوان –
عباس سیوندی پور –

چکیده:

وقتی که نیازهای لرزه ای ساختمانهای بلند ارزیابی می شود،مهندسان میل دارند از روشهای تحلیل استاتیکی غیر خطی ساده شده یا تحلیل های پوش آور به جای تحلیل های ت اریخچه زمانی غیر خطی پیچیده استفاده کنند . از زمانی که روشهای معمول دارای برخی اشکالات در پیش بینی نیازهای لرزه ای غیر الاستیک برای ساختمانهای بلند بودند، بعضی روشهای اصلاح شده مورد بررسی قرارگرفته اند.در این مقاله، یک ر وش تحلیل بار افزون ساده شده جدید که مو د های بالاتری را در نظر می گیرد، پیشنهاد می شود .پنج ساختمان با ارتفاع متفاوت برای کاربرد روش پیشنهادی استفاده شده است . سه نوع تحلیل دیگر برای مقایسه با این روش انجام می گردد .واین نتیجه حاصل شد که روش پیشنهادی می تواند به طو ر دقیق پاسخ های مهم ساختمانهای بلند مانندتغییر مکان بام ، نسبت جابجایی نسبی طبقات و چرخش مفاصل پلاستیک را تخمین بزند.