سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل ذاکرعاملی – مهندس عمران – کارشناس ابزار دقیق رفتار سنجی سازه های خاکی، شرکت مشانیر

چکیده:

گود نیروگاه آبی کوهرنگ د تشکیلات عمدتا مارنی اشباع و در منطقه ای با بارش متوسط ۱۴۰۰ میلیمتر که نیمی از آن بصورت برف می باشد حفاری گردیده است. تحلیلهای کامپیوتری اجزای محدود (FEM) نشان می دهد شیبهای شیروانی بدون وجود سیستم تحکیم پایدار می باشد، ولی در اثر بارشهای سنگین وجریان یافتن آب روی شیبهای سطوح، بخصوص در فصل بهار پس از ذوب برف ها، مارن دچاار هوازدگی شدید و آب شستگیها سطحی می شود که به تدریج موجب تخریب شیرانی می گردد. این مقاله روش محافظت سطوح شیروانی مارنی در این پروژه را ارائه می نماید. این روش بر اساس محافظت سطح مارن درمقابل آب شستگی ، امکان زهکش آبهای زیر سطحی و نیز بررسی پتانسیل یخزدگی پوشش بتنی و لایه مارن زیر آن طراحی شده است.