سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسدا… غفاری – کارشناس ارشد سازه عضو سازمان نظام مهندسی و انجمن مهندسان راه و ساختمان

چکیده:

برج تاریخی پیزا که قدمتی در حدود هشتصد سال دارد تا ریخچه کج شدن آن که قرنها پیش تا به امروز ادامه داشته بشرح زیر است: در سال ۱۱۷۴ میلادی پس از ساخته شدن طبقه سوم زمین زیر پی آن نشست کرد که بناچار معمار برج (یونانو پیزا نو) عملیات ساختمانی را متوقف نمود. در سال ۱۲۸۰ حیوانی و اشیمون (با وکالت از طرف اسقف اعظم) ساختن برج را مجدداً شروع نمود ولی باز هم کج شد. سیمون تصمیم گرفت انحنای برج را با افزودن به طول دیوارها و ستونهای طرفی که خمیده می شود جبران کند که این عمل اختلاف زاویه ای بوجود آورد که شکل خمیدگی آن معلول آنست، کشته شدن سیمون در جنگ بار دیگر عملیات ساختمانی برج متوقف شد. جانشین او توماسو پیرانو اقدام به ساختن طبقه هشتم بر روی طبقه هفتم نمود که در نتیجه خمیدگی برج را بیشتر کرد. این خمیدگی همینطور افزایش یافت تا اینکه در سال ۱۲۹۸ اختلاف سر برج ۴ متر رسید و امروز این / ۳ متر گذشت در سال ۱۹۱۱ به ۹ / ۱ متر و در سال ۱۸۱۷ این خمیدگی از ۷۷ / نسبت به خط عمود ۵۷ ۵ متر یعنی در حدود ۵ درجه و ۲۴ دقیقه رسیده است. / میزان به ۲۵ متر و عمق فونداسیون آن / ۳ متر / ۷ متر و قطر خارجی پایه ۴۸ / ۵۶ متر قطر داخلی پایه آن ۳۷ / ارتفاع نهائی برج ۷۰می باشد و دارای یک پلکان ۲۹۴ پله ای است وزن برج ۱۴۵۰۰ تن است و هر سال بین ۸ تا ۱۰ میلیمتر نشست می کند و ساختمان بطور کامل از مرمر درست شده است. جنس خاک زمین برج رسوبی است و از دانه های شن و ماسه با ویژگی های گوناگونی تشکیل شده که در طی چندین قرن توسط جریان رودآرنو حمل شده و بر روی هم انباشته شده است. ۲ متر متغیر است. بنابراین زمین زیر پی آن همواره مرطوب است که مسلماً یکی از / ۱ تا ۵ / آب زیرزمین در زیر برج ۵ مهمترین علل نشست و کج شدن برج می باشد. بنابراین با توجه به خصوصیات و وضع فعلی برج اینجانب توانستم روش جدید و مطمئنی را جهت اصلاح و تحکیم آن که با عبور دادن صفحه خرپاگی فلزی از زیر پی آن با تکنیک خاص خود با شرح مختصری از کلیات آن طبق تصاویر پیوستی برای دو حالت: -۱ تحکیم و تثبیت در وضع موجود ۲- برگرداندن بحالت اولیه بوجود آورم.