سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی خرمی – کارشناس ارشد الکترونیک دانشکده مهندسی فردوسی
سید حسین کشمیری – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
میرمجتبی میرصالحی – دانشکده مهندسی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
علی کارساز – دانشکده مهندسی دانشجوی دکترا دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی برای طراحی فیلترهای لایه نازک نوری پیشنهاد شده است. روش پیشنهادی از ترکیب دو روش گرادیان و الگوریتم زنتیک بدست آمده است. عملگر جهش تطبیقی. الگوریتم نزول گرادیان برای سرعت بخشیدن به الگوریتم ژنتیک بکار رفته است. علاوه بر برطرف کردن برخی از عیوب این دو روش مزایای هر دو را برای طراحی بکار می برد