سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا حاجی کاظمی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق
حسین ضمیری –
مرتضی خادمی –

چکیده:

زنجیره deoxyribonucleic acid) DNA) شامل اطلاعات ژنتیکی هر فرد می باشد، استخراج این اطلاعات به عنوان توالی یابی DNA sequencing ) DNA) شناخته می شود. از آنجا که خطاهای کوچک در فرایند استخراج اطلاعات سبب ایجاد اشتباهات بزرگ در آزمایشات ژنتیکی می شود، دقت در طی فرایند توالی یابی برای کاهش خطاها بسیار حایز اهمیت می باشد برای مدلسازی این خطاها و کاهش احتمال خطا در طی این فرآیند از تئوری آشکار سازی در سیستم های مخابرات دیجیتال کمک گرفته می شود.در این مقاله روش آشکارسازی زنجیره های DNA با به کارگیری فیلتر منطبق تغییر پذیر با زمان و استفاده از روش تصمیم گیری پسخور ارائه شده است. شبیه سازی ها نشان می دهد که روش تصمیم گیری پسخور پیشنهادی دارای کارآیی خیلی بهتری در مقایسه با روش معمولی آشکارسازی زنجیره DNA است و احتمال خطا را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.