سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود قضاوی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
امیرحسین اقبالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

ظرفیت باربری پی‌های سطحی در زمینهای با خاک دولایه‌ای، از مطالب مورد بحث در زمینه مهندسی ژئوتکنیک بوده است. در این مقاله از یک روش تعادل حدی برای تعیین ضرایب ظرفیت باربری پی‌های سطحی که در خاک دانه‌ای دو‌لایه ساخته می‌شوند استفاده شده است. هدف اصلی تعیین ضرایب ظرفیت باربری معادل Nq , N?برای حالت بارگذاری استاتیکی?در زمینهای با خاک دولایه‌ای بوده است. نشان داده خواهد شد که نتایجبدست آمده از این روش ساده (که توسعه یافته حالت خاک یک لایه است)، بخوبی با روش اجزاءمحدود ?مطابقت دارد. یک برنامه کامپیوتری نیز برای بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر ضرایب ظرفیت باربری تهیه شده است.