سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کریم قاسمی پناه – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران بورسیه شرکت ملی صنایع پ
علی ترابیان – دانشیار دانشکدۀ محیط زیست دانشگاه تهران، شاهین رضائی کارشناس بهداشت
سید سیاوش مدائنی – استاد دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه
شاهین رضائی – کارشناس بهداشت محیط شیراز

چکیده:

رشد روزافزون استفاده از سیستم اسمز معکوس در تصفیۀ آب و فاضلاب از یک طرف و هزینۀ نسبتاً زیاد تهیۀ سیستم های غشائی از طرف دیگر لزوم استفاده از روشی معتبر برای تعیین تصفیه پذیری یک نمونه آب یا فاضلاب را بیان می کند، عموماً وقتی منبع آب خوراک و ترکیب اجزاء آن به طور دقیق مشخص شده باشد با کمک نرم افزارهائی از قبیل (ROSA) می توان کارآئی یک سیستم را پیش بینی کرد. هر چند که با استفاده از این نرم افزار هم بهتر است که آزمایش های عملی انجام شود تا طراحی صحیح سیستم تضمین شود. این آزمایشها شامل موارد ذیل می باشد؛ آزمون گزینش یا Screening Test آزمون کاربردی یا Application Test و آزمون پایلوت یا Pilot Test، هدف آزمون گزینش، انتخاب غشاء مناسب با میزان جریان آب محصول بیشتر و با کیفیت بهتر است، در آزمون کاربردی اطلاعات مقیاس واقعی از قبیل میزان و کیفیت آب محصول بدست می آید و هدف در مرحلۀ آخر یا آزمون پایلوت، تأیید طراحی سیستم و تنظیم دقیق پارامترهای عملیاتی جهت کاهش احتمال بروز اشتباه در مقیاس واقعی است.