سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسین بهرامی – مدیرگروه صنعت مهندسی برق-لیسانس
غلامرضا بیاتی – کارشناس ارشد انرژ ی فوق لیسانس انرژی-لیسانس مکانیک،جامدات
محمد اکبری سیار – کارشناس برق

چکیده:

در این مقاله روش تدوین معیار مصرف انرژی برای صنعت کاغذ سازی کشور بر مبنای اطلاعات سه کارخانه بزرگ تولید کننده کاغذ با فرآیندهای مختلف ارائه شده است . ارزش حرارتی سوختهای مصرفی در سال بیش از ۷/۴ میلیون گیگاژول و برق مصرفی حدود ۴۳۰ میلیون کیلووات ساعات در این کارخانه ها م یباشد. به ازاء هر تن کاغذ تولیدی به طور متوسط ۲۲/۴گیگاژول سوخت، ۱۲۴۴ کیلووات ساعت برق به مصرف م یرسد که در مجموع معادل ۳۶ گیگاژول انرژی برای تولید یک تن کاغذ میباشد. به منظور ایجاد فعالیت های سنجیده در راستای بهبود شاخص های فوق و کاهش تلفات و مصرف بهینه انرژی در فرآیندهای کاغذ سازی کشور، تدوین معیار مصرف انرژی برای یک دوره زمانی ۸ سال برآورد شده است، بر مبنای راهکارهای ارائه شده و محاسبات، بهبود شاخصها در سه مرحله پایان ۲ سال ، ۵ سال و ۸ سال قابل ارزیابی است. پایان ۲ سال ۱۵ درصد ، پایان ۵ سال ۲۷ درصد و پایان ۸ سال ۳۵ درصد از مصرف انرژی کارخانجات تولید کاغذ با اجرائی نمودن طرحهای لازم برای رسیدن به معیار تعیین شده کاسته خواهد شد. به این ترتیب در پایان ۸ سال از مقدار حدود ۱۸ میلیون گیگاژول انرژی مصرفی در صنعت کاغذ کشور سالیانه حدود ۶/۳ میلیون گیگاژول، معادل بیش از یک میلیون بشکه نفت خام کاسته خواهد شد.