سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

خلیل ولی پور – دانشگاه محقق اردبیلی
سیدمحمدتقی بطحایی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یکی از عوامل مهم در انتخاب سطح مقطع های هادی وسایل الکتریکی منظور نمودن پدیده های اثر پوستی و اثر مجاورتی می باشد پدیده اثر پوستی براکثر مهندسان و دست اندرکاران طراحی ماشین های الکتریکی و ترانسفورماتور ها به خوبی شناخته شده است اما پدیده اثر مجاورتی که ناشی از اثرپوستی می باشد و در هادیهایی که مجاور هم قرارگرفته اند ایجاد می گردد کمتر در مراجع بحث شده و راه حل واحدی ندارد محاسبه اثر مجاورتی به دلیل پیچیدگی آن با فرمولهای ریاضی کلاسیک تقریبا امکان پذیر نیست از آثار مهم این دو پدیده ازدیاد مقاومت اهمی افزایش اتلاف حرارتی و توزیع غیریکنواخت جریان در سطح مقطع هادی می باشد. دراین مقاله مدلسازی و روش تقریبی جدید ارائه شده است که می تواند بطور کاربردی مورد استفاده طراحان ترانسفورماتور و ماشینهای الکتریکی قرارگیرد