مقاله روش توليد آزمايشگاهي کيت هاي جاذب اکسيژن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۸۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: روش توليد آزمايشگاهي کيت هاي جاذب اکسيژن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيت هاي شيميايي جاذب اکسيژن
مقاله گازپک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيع زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي دافچاهي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمد ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي شهاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: توليد آزمايشگاهي کيت هاي جاذب اکسيژن مي باشد.
روش بررسي: در اين تحقيق، سعي شد، ضمن شناسايي دقيق تر عوامل شيميايي سازنده کيت و مکانيسم عملکرد آن، نمونه هاي مختلفي ساخته شود و سپس، کيفيت نمونه هاي توليد شده با استفاده از روش هاي کروماتوگرافي گازي (GC) و تغيير رنگ شناساگر اکسيژن در جار بي هوازي (ظرفي غير قابل نفوذ که هيچ گونه تبادل گازي با محيط خارج ندارد و براي کشت باکتري هاي بي هوازي مورد استفاده قرار مي گيرد) در هر مرحله مورد بررسي قرار گيرد تا به حد استانداردهاي مورد نظر برسد.
نتايج: با تغيير مقدار مواد موثر در هر مرحله از ساخت نمونه ها، روند حذف اکسيژن و به موازات آن افزايش فشار گاز دي اکسيد کربن بهبود يافت تا در نمونه نهايي، اين نسبت به ايده آل ترين حالت خود رسيد.
نتيجه گيري: امکان توليد صنعتي چنين کيتي به منظور رفع نيازهاي داخل کشور و رسيدن به خودکفايي در اين زمينه، در حد موارد مشابه خارجي در داخل کشور وجود دارد.