سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد دلفروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

گستره طرح گاوشان قسمتی از شمال استان کرمانشاه و جنوب استان کردستان را در بر می گیرد. قسمت شمالی در حوزه رودخانه سیروان قرار داشته و قسمت جنوبی از سرشاخه های شمالی حوزه رودخانه کرخه می باشد. این طرح شامل یک سد خاکی و یک تونل انتقال آب می باشد که آب را از حوزه آبریز خارجی به سرشاخه های رودخانه کرخه منتقل می نماید. طول تونل انتقال آب ۲۰/۱۸ کیلومتر، قطر حفاری ۵ تا ۵/۵ متر و قطر نهایی ۴/۳۰ تا ۴/۸۰ متر می باشد. بر اساس مطالعات ژئوتکنیکی مغزه های حفاری و نیز برداشتهای سطحی در مسیر تونل ۶ نوع وضعیت و کیفیت سنگ پیش بینی گردیده است.
تونل انتقال آب گاوشان در قسمتی از مسیر خود از زون سرپانتینه و ناپایدار عبور می کند که به دلیل وجود گسل های فراوان و در نتیجه حضور آب در زون مزبور، تمهیدات ویژه ای برای حفاری و تحکیم تونل در نظر گرفته می شود. روش تونلزنی در نظر گرفته شده در زون سرپانتین بر طبق اصول NATM بوده است که در این مقاله به بررسی سیکل حفاری و تحکیم تونل انتقال آب گاوشان در این زون خواهیم پرداخت. در پایان نیز نقایص روش اعمال شده، مورد بررسی قرار می گیرد.