سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

داوود عشوری – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز، شیراز
منصور طاهری – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده:

این مقاله روش جدیدی برای به دست اوردن توزیع ایرودینامیکی اندازه ذرات با استفاده از داده های آزمایشگاهی سیکلون ارائه می دهد. در این روش بازده کلی سیکلون در دبی های مختلف محاسبه و از انجایی که توزیع اندازه ذرات در تمام حالات ازمایش ثابت می باشد. توزیع اندازه ذرات با تحلیل داده های بدست آمده از آزمایش محاسبه می شود. داده های به دست امده از این تکنیک با داده های به دست امده از برج پیریلینگ مجتمع پتروشیمی شیراز در شرایط عملیاتی مختلف مورد مقایسهقرارگرفته و یک توافق خوبی ما بین داده های حاصل از سیکلون و cascade impactor مشاهده می گردد و ایننشان دهنده این مطلب است که این روش یک تکنیک بسیار ساده ومناسب برای تخمین توزیع اندازه ذرات می باشد.