سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد مهدی خلیقی – دانشجو دکترا دانشگاه تهران
حمید سلطانیان زاده – دانشیار گروه برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله ما با استفاده از اطلاعات همبستگی بین نقاط تصویر و استفاده از مدل میدانهای تصادفی مارکوف به قطعه بندی تصاویر چندطیفی مغز که توسط MRI گرفته شده اند می پردازیم. بدین منظور از الگوریتمی استفاده شده است که به طور خودکار تعداد بافت ها را مشخص می کند و اساس آن را الگوریتم k-means تشکیل می دهد. در این روش، الگوریتم k-means توسعه یافته است به نحوی که نقاط همسایه هر پیکسل، فواصل آن را تا مرکز خوشه ها تحت تاثیر خود قرار می دهند. در این الگوریتم امکان از دست رفتن قطعات کوچک که در تصاویر مغزی MRI به وفور دیده می شوند وجود ندارد.