سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سجاد نجفی روادانق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
هوشنگ قلیزاد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا آقامحمدی – دانشگاه صنعت آب و برق
عبدالاحمد عبدالهی – برق منطقه ای زنجان

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی بر پایه الگوریتم ژنتیک برای طراحی بهینه سیستمهای توزیع (Distribution(System Planning ارایه شده است. در الگوریتم ارایه شده محل بهینه پستهای فوق توزیع و مسیر بهینهفیدرهای فشار متوسط با در نظر گرفتن محدودیتهای افت ولتاژ و اضافه جریان تعیین می شود. در این روش بهینه سازی کاهش تلفات شبکه و ملاحظات اقتصادی در نظر گرفته شده است. با استفاده از این روش طراحی شبکه در شهرهای زنجان و قزوین انجام شده که نتایج بدست آمده در بخشی از شبکه توزیع شهرستان زنجان آورده شده است .نتایج بدست آمده نشان می دهد که روش ارایه شده از قابلیت بالایی در مسیر یابی بهینه فیدرهای فشار متوسط برخوردار است .