سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین نظام آبادی – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق، گروه الکترونیک، دانشگاه شهید با
مرجان توکلی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی برق، هسته پژوهشی پردازش تصویر
امینه خواجه پور – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی برق، هسته پژوهشی پردازش تصویر
سعید سریزدی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی برق، هسته پژوهشی پردازش تصویر

چکیده:

در این مقاله با تغییر ساختار ضرایب DCT از ساختار JPEG به ساختار بلوکی، ویژگی های مناسبی برای نمایه سازی تصاویر فشرده با JPEG ارائه شده است. در ساختار بلوکی ضرایب DCT روشهای مناسبی برایاستخراج ویژگیهای هیستوگرام رنگ، هیستوگرام راستای لبه ها و توصیفگرهای بافت پیشنهاد شده است. ویژگی های معرفی شده با ویژگی های مشابه که از کل تصویر در محیط پیکسل استخراج شده اند، در بازیابی و طبقه بندی تصویر بر روی یک پایگاه شامل ۱۰۰۰ تصویر با یکدیگر مقایسه می شوند. نتایج این مقایسه بیانگر آن است که هیستوگرام رنگ پیشنهادی نتایج قابل قبول و نزدیک به هیستوگرام رنگ کل تصویر در محیط پیکسل ارائه میکند. همچنین توصیفگرهای بافت معرفی شده، در بازیابی و طبقه بندی تصویر بسیار قویتر از ویژگی های گابور که از بهترین توصیفگرهای بافت به حساب می آیند، عمل میکنند.