سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیده شبنم قدرقدر – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق
مهران یزدی – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی شماره ۱

چکیده:

بازسازی سه بعدی (۳ dimensional reconstruction) دانه های رادیواکتیو (Radioactive seeds) یک مرحله مهم برای Intra-operative dosimetry در درمان سرطان پرستات است. در تصویر برداری سی تی (Tomography Computational) به علت artifactهای بوجود آمده از دانه های رادیواکتیو تشخیص تعداد و مکان دانه ها مشکل می شود. بعلاوه گاهی این artifactها باعث می شوند که بعضی از دانه ها بصورت متصل بهم در عکس های سیتی پدیدار شوند. تشخیص تعداد دانه ها یکی از مشکلترین مراحل هر روش خودکاری است. در این مقاله یک روش جدید برای پیدا کردن خودکار تعداد دانه ها و مکان آنها بر اساس تجزیه به مولفه های مستقل (Independent Component Analysis) در سری عکسهای سی تی ارائه شده است. در این مقاله بعد از هر دو مرحله آستانه گذاری، تصاویر را با استفاده از روش fastICA از هم جدا کرده و سپس بر اساس تبدیل hough مرکز هر دانه را پیدا کردیم. در نهایت بر اساس مرکز هر دانه و قطر هر دانه رادیواکتیو (که به عنوان یک پارامتر ورودی از قبل مشخص است) یک بازسازی سه بعدی از دانه ها ارائه شده است.