سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی جبار رشیدی – گروه مهندسی مخابرات- دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه تربیت مدرس
حسن قاسمیان –

چکیده:

در این مقاله ارائه روشی نو جهت ادغام تصمیم مبتنی بر رفتار سنجنده های چندگانه با کاربرد در آشکارسازی و شناسایی اهداف در یک شبکه ازسنجنده های توزیع شده مدنظر است. هر کدام از سنجنده ها دارای قابلیت اعتماد ، خطا و نوع اطلاعات خروجی مخصوص به خود است. بنابراین در یک مرکز پردازش و تصمیم گیری که اطلاعات یک هدف را
از منابع سنجنده متنوع دریافت می کند، دقت و سرعت تصمیم گیری نهایی وابسته به چگونگی ادغام اطلاعات دریافتی است. استخراج و وزن دهی به مؤلفه های عملکرد لحظه ای ودرازمدت هر منبع اطلاعات و استفاده از قانون تصمیم گیری سریع و دقیق از اهداف اصلی این مقاله است.پس از مقدمه ، روشهای ادغام اطلاعات در سطح تصمیم
از قبیل روشهای رای گیری، روش مبتنی بر رتبه و روش بیز را بررسی می کنیم.سپس در یک سیستم توزیع شده آشکارسازی و شناسایی اهداف، خصوصیات ذاتی و عملکردی هر منبع را با استفاده از توابع رفتار منبع مدل و آنگاه روش ادغام مبتنی بر رفتار منابع (Behavior Based Method (BeBM)) را معرفی می کنیم.خواهیم دید که نتایج روش BeBM که هم به رفتار درازمدت و هم به رفتار لحظه ای تصمیم گیرهای ورودی توجه دارد، به واقعیت بسیار نزدیکترو دقت آن در تشخیص نوع هدف از روشهای دیگر بالاتراست.ارائه یک مثال درخصوص سیستم های آشکارسازی و شناسایی اهداف جهت مقایسه روش جدید و روشهای دیگر، توانایی آنرا در تشخیص نوع هدف وتولید تصمیم نهایی بدون ابهام نشان میدهد.