سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا آزموده اردلان – دانشیار قطب مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی، گروه مهندسی
عبدالحسین حاجی زاده – دانشیار قطب مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی، گروه مهندسی
مجید ترابی – دانشیار قطب مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی، گروه مهندسی
آرمین رشیدیان – دانشیار قطب مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی، گروه مهندسی

چکیده:

برای مشاهده تغییرات سطح آب دریا روش های متعددی وجود دارد که می توان به روش هائی نظیر استفاده از تاید گیج، ارتفاع سنجی ماهواره ای و … اشاره کرد. در این مقاله نیز، تئوری روش جدیدی ارائه می شود که می تواند به عنوان یک منبع اطلاعاتی جدیدی، به عنوان تکمیل کنندهروش های فوق، از آن استفاده شود. این سیستم بر اساس انتشار امواج صوتی در محیط دریا، بنا شده است که در آن یکسری فرستنده های صوتی مستر در سطح و بستر دریا استفاده میشود و فرستندهای سطحی بر روی بویه های شناور قرار دارند که میزان دورانها و شیفت های مسطحاتی آنها، طریق تجهیزاتی نظیر آنتن های GPS، سنسورهای جهت یاب، اندازه گیری میشود. محاسبه مولفه های فوق در این روش، چندان حائز اهمیت نمی باشند، زیرا برای مطالعه جزر و مد، نیاز بهمولفه ارتفاعی تغییرات سطح آب می باشد که باید آن را به صورت یک سری زمانی در ارتباط با کمیت زمان بیان کرد بنابراین با استفاده از اندازه گیری فاصله بین فرستنده های موجود در سطح و بستر دریا، مولفه ارتفاعی در یک زمان خاص مشاهده میشود سپس همین مولفه در زمان دیگری نیز اندازه گیری می شود که با مولفه اول متفاوت می باشد میزان این تغییرات را می توان از طریق روش های محاسباتی بدست اورد و از آنها یک سری زمانی تشکیل داد. که این نتیجه منجر به مشاهده تغییرات سطح دریا می شود و با استفاده از این تغییرات می توان میزان جزر و مد منطقه ای را بدست آورد.