سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بیژن رازی – دانشگاه زنجان
عسکریان ابیانه – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزاد رضوی – استادیار دانشگاه تفرش
رضا محمدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مهمترین عنصر حفاظت کننده از سیستم قدرت رله دیستانس می باشد که با توجه به اهمیت آن یکی از پیچیده ترین و گرانترین وسایل حفاظتی می باشد در این مقاله مشکلات روشهای قدیمی تنظیم نواحی رله های دیستانس مورد بررسی قرا رگرفته و سپس برای بهبود تنظیم نواحی رله ها و همچنین اصلاح نکاتی که در روشهای قدیمی مورد توجه قرا رنمی گرفت. روشهایی پیشنهاد می گردد همچنین به منظور بررسی صحت الگوریتم های معرفی شده و بررسی تاثیر پارامترهای مههم الگوریتم، با استفاده از برنامه نوشته شده توسط نرم افزار MATLAB به تحلیل یک نمونه شبکه استاندارد پرداخته خواهد شد.