سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمداسماعیل همدانی گلشن – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی سها –

چکیده:

دراین مقاله یک الگوریتم جدید برای حفاظت دیفرانسیل دیجیتال ترانسفورماتورمبتنی برپردازش هارمونیکهای جریان تفاضلی ارایه میگردد این الگوریتم براساست فاوت رفتار مولفه dc و هارمونیک دوم جریان تفاضلی درشرایط خطا و جریان هجومی طراحی شده است دراین روش تابع معیاری معرفی می گردد که درشرایط خطا دارای مقداری مثبت ودرشرایطجریان هجومی دارای مقداری منفی است با استفاده از الگوریتم پیشنهادی می توان حالت خطا را از ح الت جریان هجومی درکمتر از نیم سیکل و بطور دقیق تشخی صداد با استفاده از شبیه سازی حالتهای مختلف و کلیدزنی برروی ترانسفورماتور قدرت عملکرد عالی این الگوریتم نشان داده می شود به این منظور بخشی از شبکه قدرت ایران شامل ترانسفورماتور قدرت و خطوط ارتباطی آن جهت انجام شبیه سازی ها توسط نرم افزار EMTP انتخاب شده است اجزای سیستم مورد مطالعه بگونه ای مدل شده اند که عوامل مهم تاثیرگذار درمولفه های جریان تفاضلی درنظر گرفته می شوند.