سال انتشار: ۱۳۶۹

محل انتشار: دومین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

رضا شکرانی – دانشگاه صنعتی اصفهان
فخرالدین میرخلف – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پیشرفت خوردگی و فرسودگی دستگاه های صنعت قند به درجهخوردندگی مواد تولید و نحوه کنترل فرایند های کارخانه بستگی دارد. با اطلاع دائمی از درجه پیشرفت خوردندگی دستگاه ها می توان فراندهای کارخانه را طوری کنترل نمود تا خوردگی دستگاه ها به حداقل رسیده و عمر و دوام دستگاه ها افزایش یابد.
یک روش سریع و مناسب اندازه گیری عناصر فلزی در مواد خط تولید جهت بررسی تغییرات آنها با تغییر فرایندهای کارخانه مورد استفاده قرار گرفته بطوریکه بهتوان فرایندهای کارخانه را در شرایط بهینه از نظر خوردگی دستگاه تنظیم و کنترل نمود.
ضمنا اثر برخی از عوامل شیمیائی خط تولید روی تشدید خوردگی دستگاه ها و همچنین اثر تعدادی از عوامل روی تشکیل لایه های محافظا (پاسیو) مورد بررسی قرار گرفته است.