سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم علیزاده – دانشکده فنی دانشگاه تهران ، گروه برق و کامپیوتر ، آزمایشگاه الکترونی
شاهرخ فرهنگی – دانشکده فنی دانشگاه تهران ، گروه برق و کامپیوتر ، آزمایشگاه الکترونی
فرزاد تهامی – شرکت ماشینهای الکتریکی جوین

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید تخمین وضعیت شارژ باتری برای باتری های سرب اسید ارائه می گردد . این روش مبتنی بر ولتاژ ترمینال و مقاومت داخلی باتری است . در این روش در هر لحظه ولتاژ و جریان باتری نمونه گیری شده و با استفاده از روابط مربوطه مقاومت داخلی باتری محاسبه می شود . با توجه به روابط غیر خطی حاکم بر معادلات ظرفیت باتری ، ولتاژ ترمینال و مقاومت داخلی می توان مقدار ظرفیت باقیمانده باتری را در هر لحظه تعیین کرد . در این مقاله رابطه جدیدی برای تعیینSOC باتری پیشنهاد شده است . این روش به وسیله آزمایش صحه گذاری شده و نتایج با روش های موجود مقایسه شده است .