سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهریار برادران شکوهی – دانشگاه علم و صنعت ، گروه مهندسی برق
محمد علیپور – صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

به منظور انتخاب روش مناسب شناسا ئی عمق ،با تخمینی مناسب و در زمان کم الگور یتم ها ئی ارائه شده است یکی از این الگوریتم ها ، بینائی استریو می باشد که به منظور استخراج عمق بکار میرود .در کل برای استخراج د قیق این داده ها روشه ای متنوع ی بصورت مکمل و درکنار هم استفاده می گردد.
در این مقاله با استفاده از شبکه عص بی ، تصاو یر را کلاس بندی و باcorrelationبیشینه تطابق نقاط متناظر سمت راستو چپ را یافته و در عین حال از یک شبکه عص بی دیگر برای یافتن نقشه عمق استفاده می کنیم .