سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی نانوفنآوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید حسین توحیدی – سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای ، بخش مو
محمد درهم بخش – دانشگاه آزاد اسلامی یزد، بخش متالورژی ، ایران
علیرضا سدرپوشان – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی، پژوهشگاه فناوری های نوین، پژوهشکده صن

چکیده:

در این تحقیق ، سولفو بنزیل سیلیکا بعنوان کاتالیزور اسیدی هتروژنی با استفاده از عملیات حرارتی تهیه گردید . از سیلیکاژل با عملیات حرارتی در دمای ۴۰۰ درجه سانتی گراد آب زدایی شده، سپس سیلیکاژل دهیدراته با بنزیل منیزیوم کلرید واکنش می دهد تا بنزیل سیلیکا حاصل شود . سرانجام، بنزیل سیلیکا با کلروسولفونیک اسید وارد واکنش شده تا سولفو بنزیل سیلیکا  تهیه گردد . برای دستیابی به اطلاعات کیفی در ارتباط با طبیعت گروه های پیوندی بر روی ترکیبات از اسپکتروسکوپی مادون قرمز با انتقال فوریه (FT IR) استفاده شد . هم چنین اندازه متوسط ذرات و مورفولوژی سطح توسط دستگاه های میکروسکوپ الکترونی SEM,TEM آنالیز گردید که اندازه ذرات در محدوده۲۰۰-۱۵۰نانومتر گزارش می شود . کارآیی سولفوبنزیل سیلیکای تهیه شده به عنوان نانوکاتالیزور اسیدی در سنتز و هیدرولیز اتیل استات مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصل از کروماتوگرافی گازی (GC) زمان های بازداری مواد اولیه و محصولات واکنش های اتیل استات را در حضور و غیاب این کاتالیزور با هم مقایسه می نماید