سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید جلیل زاده – دانشگاه زنجان
احد کاظمی – دانشگاه علم و صنعت
میثم مهدوی – دانشگاه زنجان
حسین حدادیان – دانشگاه زنجان

چکیده:

درگذشته و اوایل پیدایش شبکه های برق تولیدانرژی الکتریکی به صورت محلی انجام می شدبه عبارتی مراکز تولید به مراکز مصرف بسیار نزدیک بودند یکی ازعلل مهم این نوع تولید انرژی درآن زمان عدم توانایی ساخت تجهیزات فشارقوی و تولیدتوان درمقیاس بالابود.امارشدباروافزایش مصرف انرژی الکتریکی ودرنتیجه نیازبه تولیدتوان بالاازیک طرف و مشکلات زیست محیطی ازطرف دیگرباعث شدکه تولیدمحلی جای خودرابه نیروگاههای متمرکزبدهد.یکی دیگر ازبزرگترین مشکلات تولید توان توسط نیروگاههای متمرکزوجود تلفات سالانه بالادرخطوطانتقال توان میباشد که علت ان رامیتوان درزیادبودن فاصله بین تولید و مصرف جستجونمودمقداراین تلفات به اندازه ای است که می تواند نقش مهمی درتعیین نوع ترکیب شبکه ایفا نماید.