سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید محمدحسن حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب – گروه برق قدرت
مهدی فرهمند شاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب – گروه برق قدرت
علیرضا صالحی نیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب – گروه برق قدرت

چکیده:

با توجه به تغییرات ایجادشده درسیستمهای اقتصادی و نوآوریهای جدید خصوصادرزمینه الکترونیک قدرت ایده کاربرد منابع تولید پراکنده Distrbuted generation روزبه روز اهمیت می یابد .یکی ازموارد مهم دررابطه با مسئله کاربرد منابع تولید پراکنده انتخاب محل مناسب جهت نصب آن است .نتایج حاصله گویا این موضوع است که به کمک روش پیشنهادی این مقاله می توان بیشترین کاهش تلفات را در مقایسه با روشهای دیگر بدست آورد .