سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیرضا مرید نژاد –
عبدالکریم بهنیا –
محمود شفاعی بجستانی –

چکیده:

مدیریت و کنترل پروژه بعنوان شاخه ای از علم مدیریت با ابداع روشهای جدید برنامه ریزی و کنترل پروژه، می تواند خدمات ارزنده ای را جهت دستیابی به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت پروژه ها، طرح ها و برنامه ها ارائه نماید. علیرغم وجود مشکلات ومسائل پیچیده و نیاز شدید پروژه های مطالعاتی آبیاری و زهکشی به برنامه ریزی، تا بحال این مهم وارد عرصه مطالعات نشده است. بدین منظور ضمن بررسی کلیه روشهای جدید برنامه ریزی و کنترل پروژه مانند روشهای PN, PERT, CPM که در سطح وسیع در پروژه های صنعتی، ساختمانی و غیر ه کاربرد دارند، روش برنامه ریزی PN که شکل تکامل یافته تری از روش های مسیر بحرانی است، تا حدودی برای شروع کار برنامه ریزی طرح های مطالعاتی آبیاری و زهکشی مناسبتر تشخیص داده شد.
بدلیل ویژگی ها ونیازهای خاص این پروژه ها و مشکلات مربوط به روابط محدود تاخیری و شکل خاص نمایشی شبکه مستطیلی، روش PN مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته وروش اصلاح شده PN بنام روش MPN جهت برنامه ریزی و کنترل پروژه های مطالعاتی آبیاری و زهکشی پیشنهاد گردید. با بکارگیری روش جدید MPN، برای اشکال مختلف پروژه های مطالعاتی آبیاری و زهکشی در قالب ۷ پروژه ، برنامه تهیه شد و راههای ایجاد هر برنامه دیگر با روش و کنترل پروژه های مطالعاتی آبیاری و زهکشی در عمل ارائه گردید.