سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم مروج الشریعه – شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران
اصغر حکیمی –

چکیده:

در این مقاله به ارائه راهکاری جهت بازسازی سریع و کم هزینه دیسکهای ابتدائی و یا انتهائی روتورهای کمپرسور طرح وستینگهاوس که در ناحیه ریشه محل قرارگیری پره ها ترک خورده پرداخته می شود. توربوکمپرسورهایطرح وستینگهاوس نیروگاهی بسته به ظرفیت آنها دارای کمپرسوری با ۱۵ الی ۱۹ ردیف دیسک که بصورت شرینکی بر روی شفت نصب شده اند، میباشد . لذا جهت تعویض یک دیسک معیوب می بایستی شفت آن تخریب و دیسکها دمونتاژو سپس شفت نو تراشیده و دیسکها مجددا مونتاژ گردند که هزینه بالا و زمانی حدود یکسال(جهت تامین شفت نو) می باشد . بدین منظوربا روش ارائه شده می توان دیسکها را تا قطر مریج کوپلینگ تراشکاری و سپس با استفاده از نتایجمحاسبات مربوط به تنش اعمالی (شرینک ، گریز از مرکز وفشار حاصل از جریان هوا) رینگهای با متریال مناسب انتخابشده بطوریکه ریشه پره ها بر روی آن تراشکاری و سپس روی شفت شرینک می گردد این عملیات با هزینه وزمان کم (بدون نیاز به تهیه شفت نو) قابل انجام می باشد