سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جواد هاشمی شیرازی – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
علی منظوری – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

تنوع ا لیاف از نظر جنسیت، شکل و رفتار آنها در بتن باعث شده تا تحقیقات زیادی بر روی انواع الیاف صورت گیرد . این تحقیقات بیشتر در خارج از ایران صورت گرفته و از بتن الیافی در طرحهای عملی استفاده های زیادی شده است . ولی به دلیل نداشتن تولید تجاری در ایران و تحقیقات کمی که بر روی الیاف انجام شده اکثر مهندسین داخلی از مزایای بتن الیافی بی اطلاع می باشند. به همین منظور این تحقیق برای بررسی تأثیر الیاف بر روی مقاومت کششی و فشاری و همچنین تعیین مقاومت کششی خالص یک نمونه بتن الیافی استوان ه ای صورت گرفته است