سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی عباس آبادی – کارشناس ارشد زمین شناسی،آزمایشگاه مکانیک خاک استان مازندران
رضا رنجبر جورجاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
عسکر جانعلیزاده چوب بستی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی

چکیده:

نظر به اینکه در برخی از مواردقادر به تهیه نمونه های دست نخورده خاک، جهت انجام آزمایشات مختلف نم یباشیم، لذا بناچار با در دست داشتن مشخصات خاک از جمله درصد رطوبت و دانسیته خشک آن اقدام به بازسازی نمون ه در آزمایشگاه می نماییم ، در طی این عملیات برخی از مشخصات خاک تغییر می کند ولی به هر حال این تنها روش متداول و شناخته شده برای تهیه نمونه می باشد . هدف از انجام عملیات بازسازی خاک، تهیه نمونه هایی است که حداکثر شباهت را به مشخصات نمونه داشته باشد. دراین مقاله سعی شده است ضمن بیان اشکالات روش متداول، روش مطلوبتری جهت بازسازی نمونه ها معرفی و به ذکر امتیازات آن پرداخته شود.